blauwgroen PPT 30

 

PASPARTOE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Personeelsvereniging PASPARTOE

Personeelsvereniging Paspartoe van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft als doel om collega’s die werkzaam zijn binnen de muren van het Jeroen Bosch Ziekenhuis buiten het werk met elkaar in contact te brengen. Om dit zo goed mogelijk en voor zoveel mogelijk collega's te doen hebben we enkele Algemene Voorwaarden opgesteld die gelden bij activiteiten.

 • Aanmelding voor een activiteit betekent dat u gebruik gaat maken van de faciliteiten die Personeelsvereniging Paspartoe u biedt. Op dat moment gelden deze Algemene Voorwaarden  voor u en voor de introducé(s) die u aanmeldt.
 • Inschrijven betekent dat er voor de deelnemers in de meeste gevallen financiële verplichtingen worden aangegaan om de betreffende activiteit zo goed en verantwoord mogelijk plaats te laten vinden. Inschrijven betekent dus ook dat er een betalingsverplichting van het deelnamegeld ontstaat voor u en uw eventuele introducé(s).
 • Leden van Personeelsvereniging Paspartoe, die geen salaris van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontvangen, dienen de contributie op een andere wijze te betalen. Hierover worden afspraken gemaakt met het betreffende bedrijf waar de medewerker in dienst is.
 • Ingeval er te weinig inschrijvingen zijn voor een activiteit, behoudt Personeelsvereniging Paspartoe het recht voor de activiteit te annuleren. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
 • Met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behoudt Personeelsvereniging Paspartoe zich het recht voor tijdens de activiteiten gemaakte foto’s op de intranetsite van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te publiceren.
 • De activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld voor leden van Personeelsvereniging Paspartoe. In de meeste gevallen is het mogelijk om één introducé, en in sommige gevallen meerdere introducés, mee te nemen. Bij inschrijving verplicht het lid zich om persoonlijk aan de activiteiten deel te nemen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is het niet toegestaan om een inschrijving door te verkopen aan 'derden'. Als uit controle blijkt dat hiervan wordt afgeweken, worden sancties genomen.
 • Acceptatie van de Algemene Voorwaarden geeft Personeelsvereniging Paspartoe het recht om bij afwijkingen de juiste maatregelen te nemen om haar belangen naar beste te kunnen behartigen.
 • Zowel de inschrijfformulieren voor een activiteit als het inschrijfformulier om lid te worden (volledig ingevuld) worden via de interne post in het JBZ aan Personeelsvereniging Paspartoe gestuurd. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
 • Na uiterlijke inschrijfdatum is opgave voor een activiteit bindend en kan niet meer geannuleerd worden.
 • Bij afmelding na uiterlijke inschrijfdatum, zonder geldige opgaaf van reden, moet het volledige bedrag van de activiteit betaald worden. Dit is uw eigen bijdrage + de bijdrage die Personeelsvereniging Paspartoe betaalt voor de activiteit.
 • Bij geen enkele activiteit is Personeelsvereniging Paspartoe verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies of diefstal van eigen bezittingen en/of persoonlijk letsel.
 • Deelname aan onze activiteiten is altijd op eigen risico.
 • Personeelsvereniging Paspartoe adviseert deelnemers om een annulering /reisverzekering af te sluiten.

Donload hier de PDF met de Algemene Voorwaarden zodat je ze nog eens rustig kunt nalezen.

pdfAlgemene Voorwaarden Personeelsvereniging Paspartoe